Para crecer necesitamos una escuela de Primaria homologada

Header image
Video ansehen
Fertiggestellt am 29 / 07 / 2019
Gefördert!
Empfangen
$ 32,430
Minimum
$ 29,672
Optimum
$ 53,603
216 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 16

  Menció + Carta digital

  Menció a la web + Rebràs per mail una carta d'agraïment redactada pels infants d'El Roser

  Dels 15 € que dones, 11,25 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10% de la teva "Base Liquidable General")

  > 17 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 38

  Menció + Carta + Peça d'artesania

  Menció a la web + Rebràs a casa una carta d'agraïment redactada pels infants d'El Roser + Una peça d'artesania (punt de llibre, roses de ganxet, fermalls, clips, roses de feltre...)

  Dels 35 € que dones, 26,25 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General" )

  > 24 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 54

  Menció + Carta + Revista Digital El Roser + Bossa de tela d'El Roser

  Menció a la web + Rebràs a casa una carta d'agraïment redactada pels infants d'El Roser + Revista 2019-2020 Digital El Roser elaborada i maquetada pels infants d'El Roser + Bossa de tela d'El Roser (per a les 40 primeres donacions)

  Dels 50 € que dones, 37,50 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!!(sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 22 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 80

  Menció + Carta + Revista Digital El Roser + Artesania o Cessió de l'espai

  Menció a la web + Rebràs a casa una carta d'agraïment redactada pels infants d'El Roser + Revista 2019-2020 Digital El Roser elaborada i maquetada pels infants d'El Roser + A escollir: 1 peça d'artesania o cessió de la sala polivalent per a tallers, activitats, xerrades...(2 h)

  Dels 75 € que dones, 56,25 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 06 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 107

  Menció a la web + Carta + Revista 2019-2020 Digital El Roser + Participació I Jornada pedagògica El Roser + Festa inauguració

  Menció a la web + Rebràs a casa una carta d'agraïment redactada pels infants d'El Roser + Revista 2019-2020 Digital El Roser elaborada i maquetada pels infants d'El Roser + Participació I Jornada pedagògica El Roser + Festa inauguració sala polivalent (2 PAX)

  La festa d’inauguració de la sala polivalent tindrà lloc a El Roser a la primavera del 2020
  Una jornada pedagògica és una exposició detallada del projecte, de l’espai i dels recursos pedagògics destinada principalment a professorat i estudiants. Tindrà lloc a la tardor del 2019.

  Dels 100 € que dones, 75 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 25 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 161

  Menció a la web + Carta + Revista 2019-2020 Digital El Roser + Participació I Jornada pedagògica El Roser + Nina d’inspiració Walldorf (per a les 10 primeres donacions)

  Menció a la web + Rebràs a casa una carta d'agraïment redactada pels infants d'El Roser + Revista 2019-2020 Digital El Roser elaborada i maquetada pels infants d'El Roser + Participació I Jornada pedagògica El Roser + Nina d’inspiració Walldorf (per a les 10 primeres donacions)

  Una jornada pedagògica és una exposició detallada del projecte, de l’espai i dels recursos pedagògics destinada principalment a professorat i estudiants. Tindrà lloc a la tardor del 2019.

  Dels 150 € que dones, 112,50 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 19 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 214

  Menció a la web + Carta + Revista 2019-2020 Digital El Roser + Participació I Jornada pedagògica El Roser + Atrapasomnis + Taller de formació en sociocràcia

  Menció a la web + Rebràs a casa una carta d'agraïment redactada pels infants d'El Roser + Revista 2019-2020 Digital El Roser + Participació I Jornada pedagògica El Roser + Atrapasomnis manualitat dels infants de l’escola + Taller de formació en sociocràcia

  Una jornada pedagògica és una exposició detallada del projecte, de l’espai i dels recursos pedagògics destinada principalment a professorat i estudiants. Tindrà lloc a la tardor del 2019.

  La sessió formativa de sociocràcia tindrà lloc un dissabte del mes de febrer del 2020.

  Dels 200 € que dones, 127,50 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 03 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 321

  Menció a la web +Revista 2019-2020 Digital El Roser +Participació I Jornada pedagògica El Roser + Festa inauguració sala polivalent (2 PAX) + 1 mòdul de formació El Roser

  Menció a la web +Revista 2019-2020 Digital El Roser +Participació I Jornada pedagògica El Roser + Festa inauguració sala polivalent (2 PAX) + 1 mòdul de formació El Roser

  La festa d’inauguració de la sala polivalent tindrà lloc a El Roser a la primavera del 2020

  Una jornada pedagògica és una exposició detallada del projecte, de l’espai i dels recursos pedagògics destinada principalment a professorat i estudiants. Tindrà lloc a la tardor del 2019.

  La formació anual consisteix en un 9 mòduls de 4 hores cadascun. Tenen lloc l’últim dissabte de cada mes des de les 09.00 a les 14.00.

  Dels 300 € que dones, 157,50 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 07 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 1,072

  1 formació anual El Roser + Invitació a la festa d’inauguració (2 PAX)+ Menció a la web y a la placa de la sala polivalent + Sessió formativa sobre sociocràcia + Participació I Jornada pedagògica El Roser (2 PAX)

  Mecenes. 1 formació anual El Roser + Invitació a la festa d’inauguració (2 PAX)+ Menció a la web y a la placa de la sala polivalent+ Sessió formativa sobre sociocràcia + Participació I Jornada pedagògica El Roser (2 PAX)

  La festa d’inauguració de la sala polivalent tindrà lloc a El Roser a la primavera del 2020.

  Una jornada pedagògica és una exposició detallada del projecte, de l’espai i dels recursos pedagògics destinada principalment a professorat i estudiants. Tindrà lloc a la tardor del 2019.

  La formació anual consisteix en 9 mòduls de 4 hores cadascun. Tenen lloc l’últim dissabte de cada mes des de les 09.00 a les 14.00.

  Dels 1000 € que dones, 367,50 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 01 Kofinanzierer
 • Unterstützend $ 1,607

  Formació anual El Roser (2 PAX) + Participació I Jornada pedagògica El Roser 2 PAX + Invitació inauguració (2 PAX) + Menció a la web y a la placa de la sala polivalent

  Mecenes. Formació anual El Roser (2 PAX) + Participació I Jornada pedagògica El Roser 2 PAX + Invitació inauguració(2 PAX)+ Menció a la web i a la placa de la sala polivalent

  La festa d’inauguració de la sala polivalent tindrà lloc a El Roser a la primavera del 2020

  Una jornada pedagògica és una exposició detallada del projecte, de l’espai i dels recursos pedagògics destinada principalment a professorat i estudiants. Tindrà lloc a la tardor del 2019.

  La formació anual consisteix en 9 mòduls de 4 hores cadascun. Tenen lloc l’últim dissabte de cada mes des de les 09.00 a les 14.00.

  Dels 1500 € que dones, 517,50 € se't retornaran quan facis la declaració de la renda!!! (sempre que facis la declaració i que l'import per deduir sigui, com a màxim, un 10 % de la teva "Base Liquidable General")

  > 00 Kofinanzierer

Über dieses Projekt

El Roser necessita una sala polivalent per créixer i aconseguir una escola de Primària homologada. Ens ajudes a atrapar el nostre somni?

Bedarf Infrastruktur Minimum Optimum
Taxes i transport de residus
Taxes i transport de residus derivats de les obres a l'abocador per garantir-ne una gestió correcta.
$ 205
Protecció de bigues de fusta contra el foc
Les bigues de fusta de la coberta s'han de protegir per garantir la resistència i estabilitat enfront l'acció del foc per garantir la seguretat i complir la normativa legal. Aquesta protecció es farà mitjançant l'aplicació de vàries capes de pintura intumescent.
$ 3,637
Façana. Portes i Finestres
S'instal·laran fusteries d'alumini que garanteixin l'estanquitat i l'eficiència energètica de l'edifici, amb doble vidre i cambra d'aire, afegint vidre laminar en les cares interiors per garantir la seguretat necessària en espais ocupats per nins i acomplir la normativa legal.
$ 9,880
Formació de solera de formigó armat
El terra de la sala parteix de la formació de la solera, ara inexistent. La Cooperativa ha fet els treballs previs de neteja i terraplenat, però l'execució de la solera de formigó recaurà en mans professionals.
$ 3,980
Protecció de biga metàl·lica contra el foc
Igual que les bigues de fusta, la gran jàssera metàl·lica es protegirà davant l'acció del foc, en aquest cas mitjançant aplacat de plaques de guix amb la composició necessària per garantir l'estabilitat segons l'assaig del fabricant.
$ 778
Revestiment tèrmic interior de façanes i divisió d'espais
L'adequació de la sala no inclou el 100% de la superfície disponible. De moment en aquesta primera fase volem adequar entre un 20 i un 40% (104,3 o 208,6 m2) aproximadament si arribem a l'òptim. Es farà un revestiment interior de les façanes per dotar-la d'aïllament tèrmic i a més, es farà un envà de separació de la resta de nau no rehabilitada.
$ 5,829
Instal·lació elèctrica
La seguretat és bàsica per a nosaltres, amb la qual cosa una empresa instal·ladora autoritzada serà qui faci l'adequació de la instal·lació elèctrica.
$ 1,934
Protecció de bigues de fusta contra el foc. Ampliació de superfície
Si fem la sala que volem aconseguir de 208,6 m2, tindrem el doble de bigues per protegir.
$ 3,637
Voreres d'accessibilitat
L'accessibilitat a l'espai requereix consolidar el paviment exterior perquè sigui possible accedir-hi amb cadires de rodes i la construcció de voreres amb una llosa de formigó armat.
$ 2,248
Façana. Portes i Finestres. Ampliació d'unitats
Si podem ampliar fins a l'òptim, necessitarem 4 finestrals més, a banda dels mateixos tancaments que ja hauríem de fer per a la façana principal.
$ 7,077
Formació de solera de formigó armat. Ampliació de superfície
El nostre anhel és fer 208,6 m2, la qual cosa implica que haurem de fer el doble de solera per al paviment nou.
$ 3,980
Protecció de biga metàl·lica contra el foc. Ampliació
I de la mateixa manera, el doble de coberta per adequar implica el doble de biga per protegir.
$ 778
Revestiment tèrmic interior de façanes i divisió d'espais. Ampliació
En cas d'aconseguir l'òptim, les façanes laterals es doblen en superfície, tot i que les superfícies de les frontals i l'envà de separació serien les mateixes.
$ 1,893
Instal·lació elèctrica. Ampliació de superfície
En cas de fer el total dels 208,6 m2, la instal·lació elèctrica també s'incrementarà en gran part.
$ 1,547
Bedarf Material Minimum Optimum
Pintura de cara exterior de façanes
Pintura al silicat als paraments verticals exteriors (façanes). Aquestes feines les farem amb els mitjans i mans pròpies de la Cooperativa, necessitant només col·laboració en la compra de la pintura.
$ 392
Parquet
L'acabat del terra serà de parquet. La col·locació la farem amb les mans dels membres de la Cooperativa i gràcies a l'àmplia experiència adquirida en l'adequació anterior d'altres espais.
$ 2,342
Pintura plàstica per interiors
Una vegada més la mà d'obra la posarem les voluntàries, però necessitarem ajuda en la compra de la pintura per a l'interior de la sala.
$ 347
Instal·lació d'il·luminació
Les lluminàries de la sala i els llums d'emergència els comprarem amb el vostre ajut i els instal·larem amb les nostres mans.
$ 297
Protecció contra incendis
Adquisició d'extintors, plaques i senyals que col·locarem nosaltres mateixes.
$ 51
Pintura de cara exterior de façanes. Ampliació de superfície
Com en altres partides, si s'amplia la zona a rehabilitar, les façanes laterals també augmenten en superfície a pintar.
$ 105
Parquet. Ampliació
Per fer el total de la sala es doblen els m2 de parquet, tot i que els sòcols s'amplien en menor proporció.
$ 2,233
Pintura plàstica per interiors. Ampliació
La pintura necessària per pintar les façanes interiors de la part que s'amplia respecte a l'àmbit ja cobert en el Mínim.
$ 113
Instal·lació d'il·luminació. Ampliació
Si fem l'ÒPTIM, haurem de col·locar el doble de pantalles al sostre per il·luminar la sala de manera adequada.
$ 278
Protecció contra incendis. Ampliació
En aquest cas afegiríem un extintor addicional al material anterior.
$ 43
Gesamt $ 29,672 $ 53,603
Erforderlich
zusätzlich

Allgemeine Informationen

Una sala polivalent per aconseguir una escola de Primària homologada

El Roser és una comunitat d'aprenentatge viva i activa per a infants a partir de 3 anys i de la qual formem part tot el col·lectiu de famílies i professionals. Els nostres inicis es remunten al 2011 i ara, 8 anys després i amb tota aquesta experiència acumulada, volem donar continuïtat al nostre projecte oferint als infants l'etapa de Primària amb la construcció d'una escola homologada de 6 a 12 anys.

Fa tres anys que ens vam establir a una masia a Sant Boi de Llobregat amb la intenció de fer realitat aquest somni. Les condicions són idònies (l'espai, l'entorn, l'accés...) i ja tenim molt avançats tots els tràmits legals per aconseguir el nostre objectiu. Amb l'homologació volem ocupar un lloc en el sistema educatiu actual, oferint a les famílies l'alternativa d'una opció d'escola viva i activa dins del marc legal.

Una de les condicions que hem de complir com a escola és comptar amb una sala polivalent amb unes característiques concretes d'acord amb la normativa vigent. La masia disposa d'un espai (les antigues quadres) on ubicarem la nostra sala, però necessitem fer-hi obres importants que ens suposaran una despesa de quasi 30.000 €, inversió que servirà per comprar materials, llicències d'obres, mà d'obra de professionals de les tasques més complexes, etc. Com a cooperativa assumirem totes aquelles feines que estan al nostre abast: pintar, col·locar portes i finestres, instal·lar lluminàries, col·locar el parquet, treure runa… Hem calculat que amb la nostra mà d’obra aconseguirem un estalvi de gairebé 10.000 €.

Vista actual de les quadres que volem convertir en la sala polivalent:

Aquesta és una simulació de la sala polivalent que volem construir:

Hauptmerkmale

El Roser: una comunitat d'aprenentatge viva i activa

El Roser i el panorama educatiu

L’escola viva i activa viu el seu moment de més alta demanda. La cerca de nous models educatius que replantegin les pràctiques pedagògiques existents està en alça. Es tracta de models centrats en les necessitats de l’infant i no tant en els estàndards marcats per la societat.

La realitat d’aquest panorama, però, és que no hi ha prou oferta educativa per cobrir tota aquesta demanda, la qual cosa fa que moltes famílies i professionals de l’educació es mobilitzin i s’organitzin per donar sortida a les seves aspiracions d’una escola més vivencial i respectuosa amb els ritmes d’aprenentatge propis de cada infant.

D’aquesta necessitat va sorgir l’escoleta El Roser, un espai d’acompanyament i aprenentatge per a infants a partir de 3 anys ubicat a Sant Boi de Llobregat i que acull famílies provinents de moltes poblacions del Baix Llobregat i del Barcelonès.

Com a projecte som hereus de múltiples experiències educatives i socials a escala europea, estatal i catalana: L'Institut J. Rousseau de Suïssa, la Institución Libre de Enseñanza, l'Escola Moderna de Ferrer i Guardià, Escola Montessori de Barcelona, l'Escola del Mar, etc. Totes elles han creat el substrat en el pla social necessari perquè avui dia a Catalunya hi hagi nombrosos projectes educatius que treballin en la mateixa línia que plantegem a El Roser.

Acompanyem els processos dels infants

A El Roser situem els infants en l'epicentre del fet educatiu. Els atorguem el protagonisme en els seus processos, evolucions, necessitats, etc., plantejant-nos el paper de la institució i acompanyant els processos que es donen de forma inherent a la vida.

Cuidem de manera prioritària tant els espais i els materials que els oferim, com les relacions i vincles que s'hi donin, amb els següents objectius:

 • Generar ambients relaxats en els quals qualsevol procés vital pugui tenir cabuda, enquadrant aquest fet en el marc d'una autèntica comunitat d'aprenentatge, en la qual el respecte a la diferència i a l'espai personal siguin condicions per a la salut comunitària.

 • Aconseguir que el desenvolupament i l'aprenentatge puguin esdevenir-se de dins a fora com a procés de presa de consciència de les necessitats pròpies i com a actes concrets encaminats a solucionar aquestes necessitats.

 • Facilitar que es doni un aprenentatge orgànic, on cadascú segueix les seves pròpies trajectòries per integrar una comprensió del món i dels seus propis recursos que li permetin relacionar-s’hi. Cuidar un aprenentatge orgànic en infants i joves suposa prestar una atenció especial a les emocions que experimenten, a allò que es viu amb tota la corporeïtat, a la sensibilitat que es desvetlla, a la maduració orgànica i neurològica que es propicia en l'experimentació amb la vida natural, social i cultural.

 • Crear una estructura democràtica i participativa: un espai que ofereixi la participació activa de tota la comunitat escolar (pares, mares, alumnat, professorat i personal no docent) en la presa de decisions i en el disseny o desenvolupament de les activitats del centre.


El Roser com a espai de reflexió, recerca, seguiment i suport pedagògic per a la comunitat educativa

Una altra de les motivacions que ens porta a gestar aquest projecte és la idea de recuperar la tradició innovadora de què som hereus i revitalitzar una sèrie de valors i eines educatives que pensem que seran útils per al desenvolupament sa i ple de l'individu i dels grups socials.

Per això, proposem el nostre espai com a espai de reflexió, recerca, seguiment i suport pedagògic per a la comunitat educativa, entenent aquesta en la seva accepció més extensiva (mestres, professorat, infants, famílies i Administració).

Esperem igualment que la tasca que desenvolupem pugui servir com a punt de suport per al procés d’extensió, que ja està en marxa, d'aquestes formes de fer i d'entendre l'acompanyament a l'aprenentatge en tots els nivells (cognitiu, motriu, emocional i relacional) tot oferint l'espai com a lloc de formació continuada, observació i intercanvi per a la comunitat en general.


La nostra major fortalesa: el col·lectiu de membres de la cooperativa

Actualment la cooperativa està formada per 65 famílies (socis de consum) i 12 acompanyants (socis de treball). La implicació i el compromís del col·lectiu ha fet possible el recorregut fet fins aquí i és la nostra principal fortalesa per afrontar els reptes del futur; el més immediat, el de la creació d’una escola de Primària homologada.

Tot el que s’ha construït fins ara per adequar la masia ha estat gràcies a l’esforç i a les hores de treball dels membres de la cooperativa, moguts per la il·lusió de posar a punt l’espai idoni perquè es doni l’aprenentatge en els nostres infants. Tenim mans per pintar, col·locar finestres, construir envans, instal·lar sanitaris, polir, col·locar parquet…

La sociocràcia ens ajuda a ser àgils i eficients

La cooperativa ha optat per una forma d’autogovern basada en la sociocràcia, combinant l’horitzontalitat de l’assemblearisme en l’àmbit polític (definició de la visió, la missió i els valors del projecte) amb la verticalitat de l’empresa privada en l’àmbit operatiu (definició i compliment dels objectius). Això ens dota d’una gran agilitat i eficiència en la presa de decisions, a la vegada que afavoreix la cohesió del grup. Els pilars de la sociocràcia són la transparència i la confiança.

L’estructura sociocràtica es basa en cercles. N’hi ha de tres tipus:

 1. Cercles polítics: tenen la capacitat de definir polítiques estratègiques dins del seu àmbit d’actuació.
 2. Cercles operatius o subcercles: cercles al servei d’un altre cercle i no tenen capacitat de decidir polítiques estratègiques
 3. Cercle base (antiga assemblea): està representat per totes les persones sòcies i és un espai d’indagació i de gestió emocional, i només excepcionalment de presa de decisions.

Actualment, la nostra estructura sociocràtica a El Roser la conformen 9 cercles polítics i 5 cercles operatius (subcercles).

Warum das wichtig ist

Una escola oberta a la societat

Com a escola homologada volem situar-nos en el mapa educatiu per poder ser una opció per a aquelles famílies amb infants de 3 a 12 anys que creguin en la metodologia viva i activa com a forma d'aprenentatge. Vetllem i treballem per mantenir quotes assequibles que permetin l'accés a un ventall de la societat més ampli i divers, i ho fem assumint moltes tasques de la mateixa cooperativa (gestió econòmica, neteges, producció de materials pedagògics, manteniment d'espais, etc.) i duent a terme accions d'autogestió per aconseguir recursos.

La construcció de la sala polivalent ens permetrà, a la vegada, obrir-nos també al nostre entorn més proper i oferir-la per a usos comunitaris. Pensem en col·lectius i entitats que, com nosaltres, vulguin incidir en la transformació global de la societat, un dels nostres objectius de la cooperativa.

Aquest plantejament és fruit de la convicció que, com a cooperativa, formem part d’un ecosistema viu i ric, i que un canvi profund en la manera d’entendre les relacions humanes i amb el medi ambient només és possible fent xarxa amb altres col·lectius que comparteixen la nostra visió. En aquesta línia, ja hem començat a teixir aliances amb altres entitats, com ara la col·laboració amb la cooperativa Central Parc per a la posada en marxa d’horts escolars i horts comunitaris per a col·lectius en risc d’exclusió social.

Així, ens imaginem una sala on puguem fer:

 • formacions per adults/es en temàtiques relacionades amb la criança, l’educació viva i activa, la permacultura, la gestió emocional...
 • activitats extraescolars variades que posin l’accent en valors alineats amb la pedagogia viva: circ, aeris, màgia, dansa, teatre, música, anglès lúdic, jocs de taula, aikido, etc.
 • tallers / xerrades de temes alineats amb els valors de la cooperativa
 • espai per a reunions d'altres entitats del territori
 • espai d'activitats culturals per a adults (cinefòrum, debats, sopars-tertúlia, cercles de dones/homes/mixtos)
 • espai d'activitats interculturals i intergeneracionals
 • mercats d’intercanvi de roba, jocs de taula, mobiliari petit.

Per últim, considerem la societat mateixa com un beneficiari del projecte, ja que creiem que destinar recursos en educació és una inversió que ens beneficia de manera col·lectiva.

Team und Erfahrung

L’any 2011 neix a Sant Joan Despí l'Associació Cultural i d'Acompanyament a la Criança El Roser com a espai de joc i aprenentatge basat en una metodologia pedagògica no directiva, activa i lliure adreçada a infants en edats compreses entre els 2 i els 6 anys. En paral·lel, promou accions divulgatives i de sensibilització social que contribueixen a difondre les bases del projecte.

A mesura que els nens i nenes d'El Roser van creixent, educadores i famílies ens comencem a plantejar donar continuïtat a l'etapa d'Infantil i crear un espai de Primària. En aquest procés el juny del 2016 trobem a Sant Boi la masia de Can Codina i s'hi sumen altres famílies provinents d’altres projectes similars del Baix Llobregat i Barcelonès (Kaleidoscopio, la Xauxa Xica, El Niu, el Tatanet) i després d’un estiu ple d’il·lusió, entusiasme i feina, molta feina, obrim les portes el 12 de setembre. Posteriorment, el febrer del 2017 ens constituïm en Cooperativa Integral El Roser.

Tot el que s’ha construït des d’aleshores ha estat fruit de la il·lusió i l’esforç de les famílies i de l’equip pedagògic que formen part de la cooperativa. Cobrir la piscina en tan sols dos dies per convertir-la en l’espai més important del pati de la nostra escoleta va ser una gran fita per a nosaltres i és, a la vegada, un clar exemple del que com a cooperativa podem arribar a fer.

La comunitat d'El Roser està formada actualment per 65 famílies que donen suport a la tasca diària dels 12 socis de treball, compromesos amb la tasca d'acompanyar, investigar i compartir experiències tant d'aprenentatge com de vida.

Gesellschaftliches Engagement

Sustainable Development Goals

 • Quality Education

  Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s lives and sustainable development.