Semente de Berrar: 40 anos de ruído e rúa

Semente de Berrar é um proxecto de documental no que se reflexará parte da contracultura en Galiza.

Wählen Sie Ihre Belohnung